Čím je rotavirus nebezpečný?

Rotavirus patří v České republice mezi nejčastější příčiny průjmů u dětí. • Do 5 let věku onemocní prakticky každé dítě. • Rotavirová onemocnění jsou vysoce nakažlivá, v některých případech mohou mít těžký průběh a vést k rychlé dehydrataci. • Těžká dehydratace může znamenat ohrožení života.

Více informací

Jak se chránit?

Nejúčinnější možností prevence je očkování. • Vakcína RotaTeq obsahuje 5 nejčastějších typů rotavirů, které způsobují rotavirové infekce v Evropě. • Očkování nebolí, je ve formě sladkého roztoku, který se podává ústy.

Více informací

Nechte své dítě očkovat

Prodloužení intervalu k dokončení vakcinace až na 32. týden věku dítěte Vám poskytuje dostatečnou míru flexibility pro podání všech tří dávek vakcíny RotaTeq v případě neočekávaných situací jako nemoc dítěte, opomenutí návštěvy apod.

Více informací

Pomáhá chránit děti proti rotavirové gastroenteritidě

• Jediná pentavalentní vakcína na trhu obsahující pět nejčastěji se vyskytujících rotavirových sérotypů • Flexibilní dávkovací schéma s možností vakcinace poslední dávky až do 32. týdne věku • Tři dávky pomáhají chránit až do 7 let, tedy po dobu školky i nástupu do školy • Bezpečnost vakcíny RotaTeq byla prokázána v rozsáhlé studii •