OCHRANA OČKOVÁNÍM

Nejúčinnější možností prevence je očkování. Jelikož nejohroženější skupinou jsou malé děti, je nutné očkování zahájit včas. Zeptejte se svého dětského lékaře (pediatra) na očkování proti rotavirům pentavalentní očkovací látkou RotaTeq. Od uvedení na trh v roce 2006, byla vakcína RotaTeq registrována ve více než 120 zemích a bylo celosvětově distribuováno zhruba 163 miliónů dávek (údaj k prosinci 2015).

 

 

Jak vakcína funguje?

piktogramy_bez_pozadi_rotateq

• Vakcína RotaTeq obsahuje 5 nejčastěji se vyskytujících rotavirových sérotypů v Evropě, které způsobují většinu rotavirových průjmů u dětí. Klinické studie prokázaly výrazné snížení výskytu závažné rotavirové gastroenteritidy a snížení počtu hospitalizací s ní spojené. Následné studie prokázaly účinnost v prevenci rotavirové gastroenteritidy až do věku 7 let.

 

 

 

Jak se očkuje vakcínou RotaTeq?

• Očkování je snadné a nebolestivé (bez injekčních vpichů).

• Vakcína se podává do úst ze stlačitelné tuby.

• Kompletní očkování tvoří tři dávky.

• První dávka se podává mezi 6. – 12. týdnem života, mezi dávkami musí být intervaly nejméně 4 týdny, poslední, třetí dávka musí být podána do 32. týdne věku dítěte.

• Více informací naleznete v příbalové informaci pro pacienta.

 

Od uvedení na trh v roce 2006, byla vakcína RotaTeq registrována ve více než 120 zemích a bylo celosvětově distribuováno zhruba 163 miliónů dávek (údaj k prosinci 2015).
Nechte své dítě včas očkovat.

Možná výše ročních příspěvků zdravotních pojišťoven na očkování proti rotavirové gastroenteritidě:

Možná výše ročních příspěvků zdravotních pojišťoven na očkování proti rotavirové gastroenteritidě.